1. Informuję, że zadania dla uczniów do samodzielnego wykonania będą przesyłane przez nauczycieli prowadzących przez dziennik elektroniczny -wiadomości do rodzica.
  2. Proszę o sprawdzenie i przekazanie dzieciom zadań do wykonania.
  3. Zadania nie będą obejmowały nowych treści programowych.
  4. Rodzice, którzy nie korzystają z dziennika elektronicznego, proszeni są o zgłoszenie się (telefonicznie lub osobiście) do sekretariatu szkoły w dniu jutrzejszym (13.03.2020) w celu zalogowania się.

 

Małgorzata Filipowicz- dyrektor SP23