W dniach 13 i 16 maja 2019 r. klasy I a i III b uczestniczyły w zajęciach pt. "Owocowy miszmasz", a klasa II a miała warsztaty w terenie i zajęcia pt.  "Ptaki - fenomen świata zwierząt". Uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej obejrzeli prezentację multimedialną, podziwiali makietę lasu, dzięki którym poznali cykl rozwojowy drzew oraz dowiedzieli się  jaka jest rola drzew w przyrodzie. Drugoklasiści obserwowali przez lornetki ptaki, uczyli się je odróżniać i rozpoznawać po śpiewie. Zajęciom towarzyszyła zabawa z pluszowymi ptakami oraz poszukiwanie papierowych jajek w naturalnym środowisku.
Pamiętajmy, żeby dbać o przyrodę i chronić ją!