Opłata za konkurs wynosi 12 zł. Zbierana jest przez nauczycieli matematyki w klasach 4-8 oraz prze nauczycieli wychowawców w klasach 2-3.
Proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie zgody umieszczonej na stronie https://www.kangur-mat.pl/rodo.php
Wpłaty wraz ze zgodami przyjmowane są do 3.02.2022