Informacje dla rodziców dotyczące zapłacenie ekwiwalentu pieniężnego za podręczniki lub materiały dydaktyczne zgubione lub zniszczone przez ucznia w r.sz. 2019/20

Opiekunowie ucznia otrzymają wiadomość online, indywidualnie na temat podręczników niezwróconych lub znacznie zniszczonych, wraz z ceną za podręcznik, która jest konieczna do dokonania przelewu.

Dane do przelewu i numer konta:

Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Opacka 7 80-330 Gdańsk

Nr konta: 91 1240 1268 1111 0010 3839 9308

Tytułem: wpłata za zniszczony/zgubiony podręcznik/podręczniki, imię i nazwisko ucznia, klasa

Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@SP23.edu.gdansk.pl lub dostarczyć osobiście do szkoły (sekretariatu).

Termin dostarczenia dowodu wpłaty – do dnia 15 lipca 2020 r.

Konsekwencje nie wpłacenia ekwiwalentu lub nie przesłania potwierdzenia wpłaty zamieszczone są w Regulaminie wypożyczania podręczników.