W związku ze zmianą ceny obiadu od miesiąca stycznia 2022 r.

jest wymagany aneks do umowy.

Proszę o podejście do Szkoły celem podpisania aneksu

w środę 19.01.2022 roku w godzinach od 9.00 do 17.00.