Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego

dla uczniów klas 0-3  „Humor w poezji dziecięcej

 

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata

 

 1. Cele konkursu:
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zachęcenie do występów na scenie,
 • uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

 

 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 23 im. Dzieci Świata. Uczniowie recytują wybrany przez siebie wiersz o tematyce zgodnej z tematem konkursu.

Uczniowie startują w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-1 (Każda klasa typuje do 3 uczestników wyłonionych w klasowych eliminacjach, którzy będą reprezentowali klasę w konkursie szkolnym.)
 • klasy 2-3 (Każda klasa typuje do 2 uczestników wyłonionych w klasowych eliminacjach, którzy będą reprezentowali klasę w konkursie szkolnym.)

 

 1. Przebieg konkursu:

Etap I – eliminacje klasowe mają na celu wytypowanie uczestników do konkursu szkolnego. Wychowawca przekazuje nazwiska wytypowanych dzieci wraz z tytułami wierszy do piątku 29 marca 2019r. do organizatorek konkursu.

 

Etap II – konkurs szkolny przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

o I kategoria – wytypowani uczniowie klas 0-1,

o II kategoria – wytypowani uczniowie klas 2-3

 

 1. Termin konkursu:

Datę etapu klasowego wyznacza wychowawca klasy.

Data konkursu szkolnego:  3 kwietnia 2019r.

 

 1. Ocena uczestników konkursu:

Komisja dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 

 

Organizatorki: Krystyna Kasyna, Joanna Merta, Patrycja Miszewska