Na zebranie we wrześniu przychodzi jeden rodzic do jednego dziecka. Rodzice wchodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce.

  • 7.09.2020 r. oddział przedszkolny – g. 17.00 
  • 8.09.2020 r. klasy I-III    – g. 17.00 
  • 9.09.2020r. klasy IV-VI – g. 17.00
  • 10.09.2020r. klasy VII-VIII – g. 17.00

Zebranie Rady Rodziców 10.09.2020, g.18.30, s.4