Wielkie Gratulacje dla Janka Gosa kl.8c - Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii!
Dzisiaj Pomorski Kurator Oświaty - Pani Małgorzata Bielang wręczyła Jankowi Zaświadczenie, które otwiera drogę do wymarzonej szkoły
Szczególne podziękowanie dla Pani Andżeliki Tomczyk - nauczycielki chemii, która prowadziła Ucznia do sukcesu!
Wielkie uznanie dla Obojga