Jan Gos - laureat

Lena Wiśniewska, Dorota Reiter - finalistki

Wojewódzki Konkurs Chemiczny