Kinga Ziegert z 6a zajęła 1 miejsce w konkursie na plakat wyborczy do SU organizowany przez SP20 w ramach obchodów Gdańskiego Tygodnia Demokracji Nagrodę wręczyła Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania pani Monika Chabior. Praca i pomysł na medal...