Stypendium Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w I sem. 2020/21 uzyskał uczeń klasy 8b Jan Grygiel.

Serdeczne gratulacje! :)