Aktualna miesięczna składka na Fundusz Rady Rodziców w SP23 wynosi:
- 18 zł – na jedno dziecko w SP23,
- po 15 zł na każde dziecko – jeżeli jest dwoje dzieci w SP23,
- po 12 zł na każde dziecko - jeżeli jest troje i więcej dzieci w SP23.