Klasy VII opisują znane i mniej znane dzieła sztuki. Efekty są zaskakujące. Dużo trafnych spostrzeżeń i interpretacji. Okazuje się, że mamy szkolnych ekspertów w tej dziedzinie!