INFORMACJE DLA UCZNIÓW KL.8 I ICH RODZICÓW

Szanowni Państwo - Rodzice i Opiekunowie Uczniów SP23 w Gdańsku! W związku z pandemią zdalne nauczanie zostało przedłużone do 26.06.2020r. (do końca roku szkolnego). Bardzo dziękuję za wielkie zaangażowanie w codzienną edukację dzieci i współpracę z nauczycielami. Dziękuję za zrozumienie i otrzymywane od Państwa życzliwe słowa. W związku z organizacją Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18.06.2020r. (wtorek, środa, czwartek) nauczyciele SP23 łącznie z dyrekcją Szkoły będą pracowali w zespołach nadzorujących. Na egzaminach, zgodnie z procedurą, będą też obecni nauczyciele z innej szkoły. Konieczna jest również takie wykorzystanie budynku, aby zapewnić uczniom kl.8 bezpieczną przestrzeń i jednocześnie zapobiec grupowaniu się. W dniach Egzaminów Ósmoklasisty żadne zajęcia dydaktyczne (w szkole i zdalne) nie odbywają się. Nadal, po zgłoszeniu dziecka, możliwe są zajęcia opiekuńcze. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z wielką prośbą o zapewnienie opieki dla swoich dzieci w tych dniach. Pozwoli nam to na skierowanie nauczycieli wyłącznie do zadań egzaminacyjnych.

W załączeniu:

INFORMACJE DLA UCZNIÓW KL.8 I ICH RODZICÓW- organizacja egzaminu,

- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia kl.8 Szkoły Podstawowej nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku,

  • Karta informacyjna -zał.1 do w/w Procedury.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Filipowicz

Dyrektor SP23 w Gdańsku