I turnus - 16.01 - 20.01.2023r. – 2 grupy kl. 1-3 (po 15 osób każda)

II turnus - 23.01- 27.01.2022r. - 2 grupy kl. 1-3 (po 15 osób każda)

1. Karty wypoczynku będą do pobrania w szkole (sekretariat, świetlica) - od 02.01.2023r.(poniedziałek).

2. Rekrutacja uczestników (przyjmowanie wypełnionych kart) - od 02.01. 2023r. do 09.01.2023r.

3. Zgłoszenie dziecka na półkolonie -zwrot wypełnionych kart wypoczynku i dokumentacji uzupełniającej (zgody) - będzie przyjmowane wyłącznie w sekretariacie szkoły w godzinach 7,30-15,00, tzn. dostarczone osobiście przez rodzica lub przesłane przez rodzica scanem na e-mail sekretariat@sp23.edu.gdansk.pl,. Oryginał karty musi być dostarczony do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 09.01.2023 (ostatni dzień rekrutacji).

4. Po dostarczeniu poprawnie wypełnionej karty i dokumentacji uzupełniającej (zgody),

nastąpi wpis ucznia na listę uczestników wypoczynku.

5. Dziecko jest kwalifikowane na 1 tydzień półkolonii; na karcie kwalifikacyjnej należy podkreślić wybrany termin półkolonii.

6. W przypadku wolnych miejsc może być zakwalifikowane na drugi tydzień.

7. Rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z Regulaminem i kryteriami przyjęcia.

8. W sytuacji większej liczby chętnych, niż zatwierdzona liczba miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń (zwrot karty wypoczynku i dokumentacji uzupełniającej - zgody).

9.Ogłoszenie listy uczestników wypoczynku- 10.01.2023, godz.12.

10. Zgodnie z przyznanymi godzinami na wypoczynek zimowy:

- Zajęcia będą odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00,

- Zbiórka do godz. 9,00; odbiór dzieci tylko przez pisemnie upoważnione osoby.

11.Półkolonie prowadzić będą nauczyciele SP23.

- Opieka w czasie w/w zajęć w szkole jest nieodpłatna.

- Koszty związane z organizowanymi wyjściami/wycieczkami dzieci pokrywają rodzice.

- Prosimy rodziców zakwalifikowanych uczniów o wpłatę 100 zł do nauczyciela prowadzącego w pierwszym dniu zajęć. Jest to koszt zakupu materiałów papierniczych, planowanych wyjść (bilety), drobnego poczęstunku dla dzieci.

- Istnieje możliwość zamówienia obiadu dla dziecka (catering- odpłatnie).

- Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z systematycznym i punktualnym uczęszczaniem.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE:

- W OKRESIE FERII ZIMOWYCH ŚWIETLICA JEST NIECZYNNA; W ZAJĘCIACH UCZESTNICZĄ TYLKO DZIECI ZGŁOSZONE NA PÓŁKOLONIE.

- AKCJA ZIMA NIE DOTYCZY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ; GRUPA PRZEDSZKOLNA MA W CZASIE FERII ZAJĘCIA ZGODNIE Z PLANEM.

Dyrekcja SP23 w Gdańsku