Propozycja zajęć-półkolonii na ferie zimowe

14.02.2022r.-18.02.2022r.

Informujemy, że planowana jest organizacja ferii zimowych w formie półkolonii dla uczniów naszej szkoły.

- Zajęcia świetlicowe/półkolonia dla kl. I-IV- odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 w 2 grupach (I tydzień ferii).

- Zajęcia świetlicowe prowadzone będą z elementami gier i zabaw sportowych, zajęć plastycznych i interaktywnych.

- Każda grupa liczy max 15 osób.

- Zajęcia prowadzić będą nauczyciele SP23.

- Istnieje możliwość zamówienia obiadu dla grupy (catering- odpłatnie).

- Ilość miejsc jest ograniczona.

- Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z systematycznym i

punktualnym uczęszczaniem.

- Druki Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku wraz z załącznikami można pobierać w sekretariacie i świetlicy szkolnej od dnia 24.01.2022r. (poniedziałek).

- Zwrot wypełnionych Kart Kwalifikacyjnych wyłącznie do sekretariatu szkoły od dnia 25.01.2022r. do 31.01.2022r. (kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wypełnionego i dostarczonego zgłoszenia rodzica do sekretariatu szkoły).

- Dzieci będą przyjmowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń - zwrotów wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły.

- Do dnia 04.02.2022r. zostanie sporządzona lista uczestników półkolonii.

- Lista uczestników półkolonii będzie dostępna w sekretariacie szkoły.

- Prosimy rodziców zakwalifikowanych uczniów o wpłatę 70zł do nauczyciela prowadzącego w pierwszym dniu zajęć. Jest to koszt zakupu materiałów papierniczych, planowanych wyjść (bilety), drobnego poczęstunku dla dzieci.

Dyrekcja SP23 w Gdańsku