I turnus - 28.06 - 02.07.2021r. – 2 grupy po 12 osób (łącznie 24 osoby),

II turnus - 05.07- 09.07.2021r. - 2 grupy po 12 osób (łącznie 24 osoby),

w każdym turnusie - 1 grupa – do lat 10 i 1 grupa (mieszana ) – dzieci do kl.4

1. Karty wypoczynku będą udostępnione do pobrania na stronie szkoły i w wersji papierowej w szkole (sekretariat, świetlica) - od 02.06.2021r.

2. Rekrutacja uczestników (przyjmowanie wypełnionych kart) - od 02.06. (środa) do 10.06.2021r. (czwartek). W dniu 04.06.2021 sekretariat jest czynny w godz. 7,30-15,00.

3. Zgłoszenie dziecka na półkolonie -zwrot wypełnionych kart wypoczynku i dokumentacji uzupełniającej (zgody) - będzie przyjmowane wyłącznie w sekretariacie szkoły w godzinach 7,30-15,00, tzn. osobiście przez rodzica lub przesłanym przez rodzica scanem na e-mail sekretariat@sp23.edu.gdansk.pl, oryginał karty musi być dostarczony do sekretariatu szkoły w terminie ustalonym w regulaminie.

4. Po dostarczeniu poprawnie wypełnionej karty i dokumentacji uzupełniającej (zgody),

nastąpi wpis ucznia na listę uczestników wypoczynku.

5. Dziecko jest kwalifikowane na 1 tydzień półkolonii.

6. W przypadku wolnych miejsc może być zakwalifikowane na drugi tydzień.

7. Rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z Regulaminem i kryteriami przyjęcia.

8. W sytuacji większej liczby chętnych niż zatwierdzona liczba miejsc liczy się kolejność zgłoszeń (zwrot karty wypoczynku i dokumentacji uzupełniającej - zgody).

9. Dokumentacja dot. wypoczynku jest zamieszczona na stronie internetowej SP23, w załączeniu do tego ogłoszenia.

10. Zgodnie z przyznanymi godzinami na wypoczynek letni:

- Zajęcia będą odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00,

- Zbiórka do godz. 9,00, odbiór dzieci tylko przez pisemnie upoważnione osoby.

11.Półkolonie prowadzić będą nauczyciele SP23.

- W/w zajęcia są w szkole nieodpłatne.

- Koszty związane z organizaowanymi wyjściami/wycieczkami dzieci pokrywają rodzice.

- Istnieje możliwość zamówienia obiadu dla dziecka (catering- odpłatnie).

- Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z systematycznym i

punktualnym uczęszczaniem.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE:

- W OKRESIE WAKACJI ŚWIETLICA JEST NIECZYNNA; W ZAJĘCIACH UCZESTNICZĄ TYLKO DZIECI ZGŁOSZONE NA PÓŁKOLONIE.

- AKCJA LATO NIE DOTYCZY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ.

- GRUPA PRZEDSZKOLNA W SP23 MA ZORGANIZOWANY DYŻUR/ZAJĘCIA W TERMINIE :

28.06-02.07.2021, 05.07-09.07.2021 i 23.08-31.08.2021r. i 30.08-31.08.2021r.

Dyrekcja SP23 w Gdańsku