Skład samorządu:

Przewodniczący: Oliver Kruszyński z klasy 8a 
Zastępca: Lena Wiśniewska z klasy 8a 
Członkowie: 
Marianna Dynowska 
Sonia Zagórska 
Jan Gos 
Aleksandra Styn 
Pola Gajdiss 
Amelia Jachnicka 

Opiekun: Daria Michna