Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasy 0

data godzina informacje:
7-09-21 17.00

Zebranie Rady Rodziców 08.09.2021r. godz. 18.15 sala 4

Konsultacja indywidualne w październiku 2021
.01.22r. 18.00

Dodatkowe spotkania w zależności od potrzeb.

 

Klasy 1-3

data godzina informacje:
7-09-21 17.00

Zebranie Rady Rodziców 08.09.2021r. godz. 18.15 sala 4

19-10-21 17.00
14-12-21 17.00
24-28-01-22

16.00-19.00 rozmowy indywidualne wg ustalonego harmonogramu 
29-03-22 17.00
17-05-22 17.00

W czasie zebrań z uwagi na COVID-19 - nie będzie opieki świetlicy.

 

Klasy 4-8

data godzina informacje:
8-09-21 17.00

Zebranie Rady Rodziców 08.09.2021r. godz. 18.15 sala 4

20-10-21 17.00
15-12-21 17.00
24-28-01-22 16.00-19.0 rozmowy indywidualne wg ustalonego harmonogramu 
30-03-22 17.00
18-05-22 17.00