Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasy 0

data godzina informacje:
7-09-22 17.00

Zebranie Rady Rodziców 07.09.2022r. godz. 18.15 sala 4

Konsultacje indywidualne w październiku 2022
10-01-23 17.00

Dodatkowe spotkania w zależności od potrzeb.

 

Klasy 1-3

data godzina informacje:
6-09-22 17.00

Zebranie Rady Rodziców 07.09.2022r. godz. 18.15 sala 4

18-10-22 17.00
6-12-22 17.00
10-12-01-23

16.00-19.00 rozmowy indywidualne wg ustalonego harmonogramu 
21-03-23 17.00
16-05-23 17.00

Klasy 4-8

data godzina informacje:
7-09-22 17.00

Zebranie Rady Rodziców 07.09.2022r. godz. 18.15 sala 4

19-10-22 17.00
07-12-22 17.00
10-12-01-23 16.00-19.0 rozmowy indywidualne wg ustalonego harmonogramu 
22-03-23 17.00
17-05-23 17.00