RADA RODZICÓW 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący-Monika Lewandowska

Z-ca przewodniczącego- Mirosław Wiczanwski

Sekretarz- Katarzyna Kopańska

Skarbnik kl. O-III – Anna Styn

Komisja Rewizyjna:

- Maria Zaleszkiewicz, Agnieszka Synak-Bryńczak

Skład Rady Rodziców:

grupa przedszkolna- M.Olejnik

1a -M. Lesiak

1b -J.Klima

2a – A. Standerska

2b - A.Pająk,

3a – L. Łuszcz

3b - K. Kopańska

4a – M. Zaleszkiewicz

4b – I. Leszczuk

5a – A.Synak - Bryńczak

5b – M. Muszyńska

6a – A. Czyżykowska- Groth

6b – A. Dąbrowny

7a – M. Lewandowska, M.Wiczanowski

7b – A.Styn

8a – A.Niekowal

7b – D.Steciak

7c – K.Imielska

Plan spotkań Rady Rodziców:

07.09.2022, godz.18.15, s.4

Tematy spotkania: 1.Wybór Prezydium Rady Rodziców.

2. Zatwierdzenie regulaminu i preliminarza wydatków.

3. Rozliczenie konta Rady Rodziców.

4. Wykonanie remontów w czasie wakacji.

5. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego.

6. Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej w nowym roku szkolnym.

7. Plan nadzoru pedagogicznego.

8.Plan finansowy szkoły.

9. Harmonogram planowanych spotkań Rady Rodziców.

10. Informacje i sprawy różne.

11.01.2023 godz.18,00, s.4

1. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły.

2. Bieżące sprawy.

22.03.2023, godz.18.00, s.4

Tematy spotkania:

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr 2022/2023.

2. Analiza i plany edukacyjne na II semestr, w tym organizacja imprez i konkursów.

3. Organizacja roku szkolnego 2023/2024 - plan.

4. Rozliczenie konta Rady Rodziców.

5. Informacje i sprawy różne.

17.05.2023, godz.18.00, s.4

Tematy spotkania:

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok 2022/2023.

2. Zaopiniowanie wyboru podręczników na 2023/2024.

3. Na rok szkolny 2023/2024– rozpatrzenie ofert i wybór: ubezpieczenia dla dzieci, programy zdrowotne: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, usługi fotograficznej, inne.

4. Plany remontowe.

5. Rozliczenie konta Rady Rodziców.

6. Informacje i sprawy różne.

Rada Rodziców, w zależności od potrzeby, z wniosku każdego przedstawiciela klasy, może spotkać się także w innym, ustalonym terminie.

Składka ustalona przez Radę Rodziców w dniu 07.09.2022r. na Fundusz Rady Rodziców:

- 18 zł – na jedno dziecko w SP23

- po 15 zł na każde dziecko – jeżeli jest dwoje dzieci w SP23

- po 12 zł na każde dziecko - jeżeli jest troje i więcej dzieci w SP23

Wydział Rozwoju Społecznego informuje, iż z dniem 17.09.2014r. Stowarzyszenie Forum Aktywnych rodziców we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchamia punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym rodzice mogą pozyskać wiedzę na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków.

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW SP23

ODBIORCA RADA RODZICÓW SP23

BANK PKO SA

72 1240 5413 1111 0000 5372 0603

w treści prosimy pisać 

wpłata na Fundusz Pomocy Szkole imię i nazwisko dziecka oraz klasa

pliki do pobrania