RADA RODZICÓW 2020/2021

Aktualna miesięczna składka na Fundusz Rady Rodziców w SP23 wynosi:
- 12 zł – na jedno dziecko w SP23,
- po 10 zł na każde dziecko – jeżeli jest dwoje dzieci w SP23,
- po 8 zł na każde dziecko - jeżeli jest troje i więcej dzieci w SP23.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Monika Lewandowska

Z-ca przewodniczącego - Krzysztof Zdunek

Sekretarz - Katarzyna Kopańska

Skarbnik  kl. O-III – Anna Jankowska

Komisja Rewizyjna:

- Beata Kozłowska - Grygiel

Skład Rady Rodziców:

 • grupa przedszkolna- A. Ziętek
 • 1a – A .Jankowska
 • 1b- K. Kopańska
 • 2a – M. Zaleszkiewicz
 • 2b – I. Leszczuk
 • 3a – K. Zdunek
 • 3b – M. Muszyńska
 • 4a – A. Jankowska
 • 4b – K. Chomentowska
 • 5a – M. Lewandowska
 • 5b – K. Klima
 • 6a – K.Zdunek
 • 6b – D. Steciak
 • 6c – K. Imielska
 • 7a – K. Grodzicka
 • 7b – B. Stąsiek
 • 7c – M. Kawiecka
 • 8a –
 • 8b – Beata Kozłowska-Grygiel

Plan spotkań Rady Rodziców:

10.09.2020, godz.18.30, s.4

Tematy spotkania:

    1.Wybór Prezydium Rady Rodziców.

 1. Zatwierdzenie regulaminu i preliminarza wydatków.
 2. Rozliczenie konta Rady Rodziców.
 3. Wykonanie remontów w czasie wakacji.
 4. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego.

 1. Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej w nowym roku szkolnym.
 2. Organizacja przerw międzylekcyjnych.
 3. Plan nadzoru pedagogicznego.Plan finansowy szkoły.
 1. Harmonogram planowanych spotkań Rady Rodziców.
 2. Informacje i sprawy różne.

 Zebranie Rady Rodziców on-line - 31.03.2021 (środa) godz. 17,00.

Tematy spotkania:

 1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr 2020/2021.
 2. Analiza i plany edukacyjne na II semestr, w tym organizacja imprez i konkursów.
 3. Organizacja roku szkolnego 2021/2022 - plan.
 4. Rozliczenie konta Rady Rodziców.
 5. Informacje i sprawy różne.

 

19.05.2021, godz.18.00, s.4

Tematy spotkania:

 1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok 2020/2021.
 2. Zaopiniowanie wyboru podręczników na 2021/2022.
 3. Na rok szkolny 2021/2022 – rozpatrzenie ofert i wybór: ubezpieczenia dla dzieci, firmy catering, programy zdrowotne: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, usługi fotograficznej, inne.
 4. Plany remontowe.
 5. Rozliczenie konta Rady Rodziców.
 6. Informacje i sprawy różne.

Rada Rodziców, w zależności od potrzeby, z wniosku każdego przedstawiciela klasy, może spotkać się także w innym, ustalonym terminie.

Wydział Rozwoju Społecznego informuje, iż z dniem 17.09.2014r. Stowarzyszenie Forum Aktywnych rodziców we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchamia punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym rodzice mogą pozyskać wiedzę na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków.

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW SP23

ODBIORCA RADA RODZICÓW SP23

BANK PKO SA

72 1240 5413 1111 0000 5372 0603

w treści prosimy pisać 

wpłata na Fundusz Pomocy Szkole imię i nazwisko dziecka oraz klasa

pliki do pobrania