RADA RODZICÓW 2021/2022

Aktualna miesięczna składka na Fundusz Rady Rodziców w SP23 wynosi:
- 12 zł – na jedno dziecko w SP23,
- po 10 zł na każde dziecko – jeżeli jest dwoje dzieci w SP23,
- po 8 zł na każde dziecko - jeżeli jest troje i więcej dzieci w SP23.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący-Monika Lewandowska

Z-ca przewodniczącego- Krzysztof Zdunek

Sekretarz- Katarzyna Kopańska

Skarbnik kl. O-III – Anna Jankowska

Komisja Rewizyjna:

- Maria Zaleszkiewicz, Agnieszka Synak-Bryńczak

Skład Rady Rodziców:

grupa przedszkolna- M. Lesiak

1a – A. Standerska

1b - A.Pająk, P.Kajak

2a – L. Łuszcz

2b - K. Kopańska

3a – M. Zaleszkiewicz

3b – I. Leszczuk

4a – A.Synak - Bryńczak

4b – M. Muszyńska

5a – A. Jankowska

5b – A. Bogdańska

6a – M. Lewandowska

6b –

7a – K. Zdunek

7b – D.Steciak

7c – K.Imielska

8a – K. Żaczek - Grodzicka

8b – B.Stąsiek

8c – M.Plewnicki

Plan spotkań Rady Rodziców:

08.09.2021, godz.18.15, s.4

Tematy spotkania: 1.Wybór Prezydium Rady Rodziców.

2. Zatwierdzenie regulaminu i preliminarza wydatków.

3. Rozliczenie konta Rady Rodziców.

4. Wykonanie remontów w czasie wakacji.

5. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego.

6. Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej w nowym roku szkolnym.

7. Plan nadzoru pedagogicznego.

8.Plan finansowy szkoły.

9. Harmonogram planowanych spotkań Rady Rodziców.

10. Informacje i sprawy różne.

29.03.2022, godz.18.00, s.4

Tematy spotkania:

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr 2021/2022.

2. Analiza i plany edukacyjne na II semestr, w tym organizacja imprez i konkursów.

3. Organizacja roku szkolnego 2022/2023 - plan.

4. Rozliczenie konta Rady Rodziców.

5. Informacje i sprawy różne.

18.05.2022, godz.18.00, s.4

Tematy spotkania:

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok 2021/2022.

2. Zaopiniowanie wyboru podręczników na 2022/2023.

3. Na rok szkolny 2022/2023 – rozpatrzenie ofert i wybór: ubezpieczenia dla dzieci, firmy catering, programy zdrowotne: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, usługi fotograficznej, inne.

4. Plany remontowe.

5. Rozliczenie konta Rady Rodziców.

6. Informacje i sprawy różne.

Rada Rodziców, w zależności od potrzeby, z wniosku każdego przedstawiciela klasy, może spotkać się także w innym, ustalonym terminie.

Wydział Rozwoju Społecznego informuje, iż z dniem 17.09.2014r. Stowarzyszenie Forum Aktywnych rodziców we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego uruchamia punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym rodzice mogą pozyskać wiedzę na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków.

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW SP23

ODBIORCA RADA RODZICÓW SP23

BANK PKO SA

72 1240 5413 1111 0000 5372 0603

w treści prosimy pisać 

wpłata na Fundusz Pomocy Szkole imię i nazwisko dziecka oraz klasa

pliki do pobrania