Dzieci z zagranicy dowiedzą się o szkole im. Dzieci Świata!

Nasza szkoła stworzyła projekt na platformie etwinning.
Razem ze szkołą partnerską z Rumunii realizujemy projekt Tell me about your school...
W ramach projektu uczniowie tworzą opisy szkół w języku angielskim, tłumaczą je na języki ojczyste,
tworzą wielojęzyczne słowniki i plakaty o szkołach partnerskich.
Mamy za sobą już pierwsze spotkania online, rozmowy i wymianę opisów.